Mentalbeskrivning af Wall Street`s Krewe of Claude d. 21/5 2016

Rød: Collieklubbens ønskeprofil - blå: Kevins resultat - grøn: hvor ønskeprofil og Kevins resultat er ens

 

 

1

2

3

4

5

1a
Kontakt

Afviser kontakt, knurrer og/eller bidforsøg

Undviger kontakt - kryber og trækker sig

Accepterer kontakt - er helt uengageret - trækker sig ikke

Tager selvstændigt kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret.

Påtrængende kontakt - anledning mangler - kan evt. hoppe og gø

1b
Håndtering

Vil ikke følge med

Følger med et stykke. Evt. i fuld line væk fra testlederen

Følger modvilligt med hele vejen

Følger med uden besvær

Følger villigt med

1c
Håndtering

Flugtforsøg/kraftig trueadfærd

 

Kraftige unddragelser/trusler

 

Unddrager sig aktiv håndtering, ingen trueadfærd

Lader sig håndtere

Lader sig villigt håndtere

2a
Leg


 

Leger ikke

Leger ikker - viser interesse

Leger - starter langsomt. Bliver aktiv

Leger aktivt. Starter hurtigt

Leger meget aktivt. Starter hurtigt. Svær at afbryde.

2b
Leg - greb

Griber ikke

Griber ikke straks. Snuser først til objektet

Griber forsigtigt eller nipper i objektet

Griber med hele munden, tager fat.

Griber straks, målbevidst

3a
Jagt - fart

Starter ikke

Starter, men afbryder. Fuldfører ikke

Når frem. Starter langsomt. Farten øges under forløbet

 Starter og fuldfører med høj fart

 

 Starter med meget høj fart. Løber mere end 2 meter forbi

3b
Jagt - fangst

 

Overser bevidst. Når ikke frem til byttet

Tager ikke byttet. Snuser ikke til byttet

Tager ikke byttet, men snuser til byttet

Tager byttet tøvende

Tager byttet straks. Målbevidst

4. Aktivitetsniveau

 

Inaktiv - uinteresseret

Opmærksom - står, sidder eller ligger

Går rundt. Evt. snuser, spiser græs eller bider i pinde under forløbet

Skifter hurtigt aktivitet, graver, bider i pinde, springer op

Skifter meget hurtigt mellem aktiviteterne. Piber, gør, trækker i linen

5a
Overraskelse - skræk

Stopper - kort stop. Ingen undvigelser

Stopper og dukker sig

Undvigemanøvre (uden at vende sig bort)

Flygter højst 5 meter (vender sig bort)

Flygter mere end 5 meter

5b
Overraskelse - trusler/agressivitet


 

Ingen trueadfærd

En eller to trusselshandlinger

Mere end to trusselshandlinger eller vedvarende trusler

Mange eller vedvarende trusler med angreb

Kraftig trueadfærd med direkte angreb

5c
Overraskelse - nysgerrighed


 

Går frem til dukken, når dukken er lagt ned. Går ikke frem

Går frem til dukken, når føreren taler til dukken

Går frem til dukken, når føreren står ved dukken

Går frem til dukken, når føreren er gået halvt frem

 

Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning

 

5d
Overraskelse - afreaktion

 

Ingen undvigemanøvre

Går i lille bue første gang. Ser til siden anden gang. Ingen reaktion tredje gang.

Går i bue første gang. Går i lille bue anden gang. Ser til siden tredje gang.

Strakt line væk fra dukken første gang. Går i bue anden og tredje gang

 

Strakt line væk fra dukken mindst to gange

6a
Lyd - skræk

Stopper - kort stop. Ingen undvigelser

Stopper og dukker sig

 

Undvigemanøvre (uden at vende sig bort)

Flygter højst 5 meter (vender sig bort)

 

Flygter mere end 5 meter

6b
Lyd - nysgerrighed

Går frem til pladen, når føreren rører ved pladen. Går ikke frem

Går frem til pladen, når føreren taler til pladen

Går frem til pladen, når føreren står ved pladen

 

Går frem til pladen, når føreren er gået halvt frem

 

Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning

6c
Lyd - afreaktion

Ingen undvige-manøvre

Går i lille bue første gang. Ser til siden anden gang. Ingen reaktion tredje gang.

Går i bue første gang. Går i lille bue anden gang. Ser til siden tredje gang.

Strakt line væk fra pladen første gang. Går i bue anden og tredje gang

Strakt line væk fra pladen mindst to gange

 

7a
Spøgelser - skræk


 

Viser ingen flugttendenser

En eller to flugthandlinger

 

Skifter mellem begyndende flugt og kontrol

 

Flugt eller afbrudt flugt efter momentets første tredjedel

Flygter i linens længde i momentets første tredjedel

7b
Spøgelser - trusler/agressivitet

Ingen trueadfærd

 

En eller to trusselshandlinger i en del eller hele forløbet

Mere end to eller vedvarende trusler i en del af forløbet

 

Mange eller vedvarende trusler med angreb efter den halve afstand

Kraftig trueadfærd med angreb i hele forløbet

 

7c
Spøgelser - afreaktion

Går frem til figuranten, når figuranten er demaskeret. Kommer ikke frem

Går frem til figuranten, når fører taler til figuranten

Går frem til figuranten, når fører står ved figuranten

 

Går frem til figuranten, når fører er gået halvt frem mod figuranten

 

Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning

8
Skarp lyd (skud)

Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol siden uberørt

Reaktionen forsvinder efter de første skud. Afbryder, men genoptager tidligere aktivitet

Tilbageværende uro efter flere skud. Kan ikke genoptage tidligere aktivitet

 

Viser stigende flugttendens efter hvert skud både ved aktivitet og passivitet

 

Flygter under aktivitet. Forlader evt. pladsen