Cody til Mentalbeskrivning i Sverige d. 20. april 2008

Nederst på denne side er der både den svenske og den danske forklaring på, hvad tallene står for.
Den svenske test er lidt mere omfattende end den danske, derfor er der nogle af momenterne i den svenske, der ikke er i den danske.

 

Da der i Danmark ikke afholdes ret mange mentalbeskrivninger (eller karaktertest), som er tilgængelige for collier - og stort set slet ingen i Dansk Collieklub regi (sidste gang var i maj 2005),  så drog vi over Sundet til Sverige, for jeg ville meget gerne se hvordan Cody ville klare sig. Den svenske  collieklub interesserer sig meget for colliens mentale tilstand, så de arrangerer mange af disse tests hvert år.
Prøven blev afviklet i en behageligt og afslappet atmosfære og i et meget naturskønt område.
Cody klarede det rigtig fint, han er jo en meget afbalanceret hund, der ikke er bage for noget som helst. Han er samtidig meget rar overfor alt og alle, så det kan ikke undre, at han ikke engang kunne blive vred på "spøgelserne". Han virkede, som om han godt var klar over, at det bare var mennesker, der havde klædt sig mærkeligt ud - så selvfølgelig skulle de bare kysses!
Det var meget interessant at være med til denne test, og jeg vil gerne anbefale andre at opleve det.


Man starter med at tjekke hundens id. nummer, for der skal jo ikke kunne snydes

Kontakt

Cody ville gerne hilse på - og lade sig håndtere af en fremmed
 
Kontakt

Han ville også gerne lege, holde fast og trække lidt i et tov.
 

 Den svenske test

Cody

Ønskeprofil

Svensk Dansk

1a. Kontakt

Hälsning

4

4

4

1b. Kontakt –

Samarbete

4

4

4

1c. Kontakt

Hantering

4

4

4

2a. Lek 1

Leklust

4

4

4

2b. Lek 1

Gripande

3

4

3

2c. Lek 1

Dragkamp

2

4

3

3a. Förföljande 1

1

4

3

3a. Förföljande 2

1

4

3

3b. Gripande 1

1

5

2

3b. Gripande 2

1

5

2

4. Aktivitet

4

2

3

5a. Avst. Lek

Interesse

3

3

Ikke i dansk test

5b. Avst. Lek

Hot/aggresivit.

1

1

Ikke i dansk test

5c. Avst. Lek

Nyfikenhet

1

5

Ikke i dansk test

5d. Avst. Lek

Leklust

1

4

Ikke i dansk test

5e. Avst. Lek

Samarbete

1

4

Ikke i dansk test

6a. Överraskn.

Rädsla

3

1

2

6b. Överraskn.

Hot/aggresivit.

2

1

1

6c. Överraskn.

Nyfikenhet

2

5

5

6d. Överraskn.

Kvarstående rädsla

1

1

1
6d+6e i DK 

6e. Överraskn.

Kvarstående interesse

1

1

1
6d+6e i DK

7a. Ljudkänsl.

Rädsla

3

1

2

7b. Ljudkänsl.

Nyfikenhet

2

5

5

7c. Ljudkänsl.

Kvarstående rädsla

1

1

1
7c+7d i DK

7d. Ljudkänsl.

Kvarstående interesse

2

1

1
7c+7d i DK

8a. Spöken

Hot/aggresivit.

1

2

2

8b. Spöken

Kontroll

3

5

Ikke i dansk test

8c. Spöken

Rädsla

1

1

3

8d. Spöken

Nyfikenhet

3

5

5
8d+8e i DK 

8e. Spöken

Kontakt

4

4

5
8d+8e i DK

9a. Lek 2

Leklust

3

4

Ikke i dansk test

9b. Lek 2

Gripande

2

4

Ikke i dansk test

10. Skott

1

1

1

Skramlet

Også ved en voldsom larm med en jernkæde der bliver hevet igennem et jernrør, genvandt han hurtigt fatningen og gik hen for se hvad det var.

Jagt

Cody løb lidt efter "dyret", men stoppede, da han opdagede, at det var en klud.
Aktivitet

Cody syntes det var ret kedeligt at jeg stod stille i 3 minutter
Afstandsleg

Han så da meget sjov ud, ham manden i det fjerne, men Cody var nu ret uinteresseret i ham - så ham gad Cody ikke leget med!.
Overraskelse

Her blev Cody nu lidt forskrækket, for det er første gang
han ser en overall komme springende frem fra jorden!
Men det var kun et øjeblik, han gik hurtigt hen og snusede interesseret.
Overraskelse

Men efter at have gøet af den, var han ganske uberørt
og gik uden problemer hen til den

Spøgelser

Cody kunne altså ikke se, at der er noget farligt på vej...han var ganske upåvirket og viste derfor ingen trueadfærd.


Mens jeg gik hen til det ene spøgelse, gik han hen til det andet ....
 


og så skulle der lige kæles.
 
Til slut testede man om hunden reagerede på skud

Cody og jeg legede med et tov og imens lød der høje skud


Cody var helt ligeglad og legede bare videre.


Tusinde tak....
til Ewa, kennel Dagsljus for at skaffe en plads til Cody, og for at stå for tilmeldingen,
til Anja for dejligt selskab på den lange tur,
og til Helle for at passe alle Lassie-hundene, mens Cody og jeg var på sjov.

 

Den svenske test:

Rasprofil Collie [X] = Ideal [O] = Godtagbart
Blå skrift = Codys resultat

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT hälsning

Avvisar kontakt- morrning och/eller bit försök

Undviker kontakt genom att dra sig undan

[ O ] Accepterar kontakt efter flera försök utan att besvara, drar sig inte undan

[ X ] Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök

Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller

1b. KONTAKT samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka.

Provas inte i detta moment

Följer med, men strävar mot föraren eller mot annat håll

[ O ] Följer med men

är oengagerad i testledaren

[ X ] Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren

Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller

1c. KONTAKT hantering

Avvisar med morrning och/eller bit försök

Undviker genom att dra sig undan eller söka stöd hos föraren

[ O ] Accepterar hantering

[ X ] Accepterar, svarar med kontaktbeteende

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende

2a. LEK 1 leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse

[ O ] Leker - startar långsamt blir aktiv

[ X ] Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

2b. LEK 1 gripande

Griper inte

Griper inte direkt, nosar först på föremålet

[ O ] Griper tveksamt eller med framtänderna

[ X ] Griper direkt med hela munnen

Griper direkt med hela munnen, hugger föremålet

2c. LEK 1 dragkamp

Griper inte, drar inte emot

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot

[ O ] Griper, drar emot, men släpper, tar om

[ X ] Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot – även under den passiva delen - tills testledaren släpper

3a. JAKT förföljande

Startar inte eller når inte in i banan

Startar men avbryter

[ O ] Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer

[ X ] Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet, kan vända

3b. JAKT gripande

Springer inte fram eller visar inget intresse för bytet

Griper inte, nosar på föremålet

[ O ] Griper tveksamt   eller med tidsfördröjning

[ O ] Griper direkt,   släpper inom 3 sek

[ X ] Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

[ X ] Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger

[ O ] Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

[ O ] Är uppmärksam, aktiv. Vandrar runt efter hand

Mycket aktiv. Växlar snabbt aktiviteter

5a. AVSTÅND LEK intresse

Engageras inte av figuranten. Ointresserad

[ O ] Kontroll. Avbrott kan förekomma

[ X ] Intresserad, följer figuranten utan avbrott

[ O ] Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b. AVSTÅND LEK hot/agg

[ X ] Visar inga hotbeteende

[ O ]   Visar enstaka

(1-2) hotbeteende under momentets 1:a del

[ O ] ]Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets 1:a och 2:a del

Visar flera hot- beteende, under momentets 1:a del

Visar flera hot- beteende under momentets 1:a och 2:a del

5c. AVSTÅND LEK Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten. Ointresserad

[ O ] Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet

[ O ] Går fram till den dolda men talande figuranten

[ O ] Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tids fördröjning

[ X ] Går fram direkt till figuranten utan hjälp

 

5d. Avstånd lek Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte men visar intresse.

[ O ] Leker, griper försiktigt, släpper, drar inte emot

[ X ] Griper. Kan släppa och ta om. Drar emot

[ O ] Griper direkt. Drar emot, släpper inte

5e. AVSTÅND LEK Samarbete

Visar inget intresse

[ O ] Blir aktiv men avbryter.

 

[ O ] Är aktiv med figurant när denne är aktiv

[ X ] Är aktiv med figurant. Intresse även mot passiv figurant

[ O ] Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

6a. ÖVERRASKNING Rädsla

[ X ] Stannar, kort stopp

[ O ] Hukar sig och stannar

[ O ] Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b. ÖVERRASKNING Hot/agg

[ X ] Visar inga hot- beteenden

[ O ] Visar enstaka hot- beteenden (1- 2 st .)

Visar flera hot -beteende

Visar flera hot -beteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med aggressiva bett

6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet

Går inte fram i tid

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden

[ O ] Går fram till overallen när föraren står bredvid

[ O ] Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

[ X ] Går fram till overallen utan hjälp

 

6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla

[ X ] Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

 

[ O ] Liten båge eller liten tempoväxling, alt. tittar bort vid någon av passagerna.

[ O ] Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet

Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse

[ X ] Inget intresse för overallen.

[ O ] Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

[ O ] Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i / leker mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i /leker med overallen vid 2 eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla

[ X ] Ingen reaktion eller endast kort stopp

[ O ] Hukar sig och stannar.

 

[ O ] Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter .

Flyr mer än 5 meter .

7b. LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet

Går inte fram i tid.

 

 

Går fram när föraren sitter på huk. Talar och lockar på hunden.

[ O ] Går fram   till

ljudkällan då föraren står bredvid

[ O ] Går fram till ljudkällan då föraren gått hava avståndet.

[ X ] Går fram till ljudkällan utan hjälp

7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla

[ X ] Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

 

[ O ] Liten båge, eller liten tempoväxling, alt. tittar bort vid någon av passagerna

[ O ] Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet

Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse

[ X ] Inget intresse för skramlet.

[ O ] Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid ett tillfälle.

[ O ] Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid minst två tillfällen.

Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i /leker med skramlet vid 2 eller fler passager.

8a. SPÖKEN Hot/Agg

[ O ] Visar inga hot -beteenden.

[ X ] Visar enstaka (1- 2 st .) hot- beteenden.

Visar flera hot- beteende under längre tid.

Visar flera hot -beteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.(halva sträckan båda spökena eller hela sträckan ett spöke)

[ O ] Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

[ X ] Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.(minst 80% av sträckan båda spökena)

8c. SPÖKEN Rädsla

[ X ] Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

[ O ] Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig huvudsakligen bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr eller backar längre än kopplets längd.

8d. SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram

Går fram när föraren talar med figuranten och lockar på hunden.

[ O ] Går fram till spöket när föraren står bredvid.

[ O ] Går fram till spöket när föraren gått halva vägen.

[ X ] Går fram direkt eller målmedvetet till spöket utan hjälp.

 

8e. SPÖKEN Kontakt

Avvisar eller undviker kontakt försök. Går inte fram i tid

[ O ] Accepterar kontakt – är helt oengagerad, men drar sig inte undan

[ O ] Besvarar kontakt när figuranten bjuder.

 

[ X ] Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontakt beteende mot figuranten.

9a. LEK 2 Leklust

Leker inte.

Leker inte men visar intresse.

[ O ] Leker, startar långsamt, blir aktiv.

[ X ] Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK 2 Gripande

Griper inte.

Griper inte direkt, nosar först på föremålet.

[ O ] Griper tveksamt eller med framtänderna.

[ X ] Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt med hela munnen, hugger föremålet.

10. SKOTT

[ X ] Kort kontroll, oberörd

[ O ] Avtagande kontroller under lek/passivitet. Oberörd

[ O ] Riktar intresse mot skytten återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydlig flykttendens. Avstår skott eller bryter. Berörd, rädd.

 

Den danske test:

 

1

2

3

4

5

1a
Kontakt

Afviser kontakt, knurrer og/eller bidforsøg

Undviger kontakt - kryber og trækker sig

Accepterer kontakt - er helt uengageret - trækker sig ikke

Tager selvstændigt kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret.

Påtrængende kontakt - anledning mangler - kan evt. hoppe og gø

1b
Håndtering

Vil ikke følge med

Følger med et stykke. Evt. i fuld line væk fra testlederen

Følger modvilligt med hele vejen

Følger med uden besvær

Følger villigt med

1c
Håndtering

Flugtforsøg/kraftig trueadfærd

 

Kraftige unddragelser/trusler

 

Unddrager sig aktiv håndtering, ingen trueadfærd

Lader sig håndtere

Lader sig villigt håndtere

2a
Leg


 

Leger ikke

Leger ikker - viser interesse

Leger - starter langsomt. Bliver aktiv

Leger aktivt. Starter hurtigt

Leger meget aktivt. Starter hurtigt. Svær at afbryde.

2b
Leg - greb

Griber ikke

Griber ikke straks. Snuser først til objektet

Griber forsigtigt eller nipper i objektet

Griber med hele munden, tager fat.

Griber straks, målbevidst

2c
Leg - træk - kampleg

 

Tager ikke fat

Holder forsigtigt fast. Slipper og/eller trækker ikke

 

Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen

 

Tager straks fat og holder fast. Rusker og trækker til testlederen slipper

Hugger direkte fat og holder fast. Rusker og trækker til testlederen slipper. Rusker efter testlederen har sluppet

3a
Jagt - fart

Starter ikke

Starter, men afbryder. Fuldfører ikke

Når frem. Starter langsomt. Farten øges under forløbet

 Starter og fuldfører med høj fart

 

 Starter med meget høj fart. Løber mere end 2 meter forbi

3b
Jagt - fangst

 

Overser bevidst. Når ikke frem til byttet

Tager ikke byttet. Snuser ikke til byttet

Tager ikke byttet, men snuser til byttet

Tager byttet tøvende

Tager byttet straks. Målbevidst

4. Aktivitetsniveau

 

Inaktiv - uinteresseret

Opmærksom - står, sidder eller ligger

Går rundt. Evt. snuser, spiser græs eller bider i pinde under forløbet

Skifter hurtigt aktivitet, graver, bider i pinde, springer op

Skifter meget hurtigt mellem aktiviteterne. Piber, gør, trækker i linen

5a
Overraskelse - skræk

Stopper - kort stop. Ingen undvigelser

Stopper og dukker sig

Undvigemanøvre (uden at vende sig bort)

Flygter højst 5 meter (vender sig bort)

Flygter mere end 5 meter

5b
Overraskelse - trusler/agressivitet


 

Ingen trueadfærd

En eller to trusselshandlinger

Mere end to trusselshandlinger eller vedvarende trusler

Mange eller vedvarende trusler med angreb

Kraftig trueadfærd med direkte angreb

5c
Overraskelse - nysgerrighed


 

Går frem til dukken, når dukken er lagt ned. Går ikke frem

Går frem til dukken, når føreren taler til dukken

Går frem til dukken, når føreren står ved dukken

Går frem til dukken, når føreren er gået halvt frem

 

Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning

 

5d
Overraskelse - afreaktion

 

Ingen undvigemanøvre

Går i lille bue første gang. Ser til siden anden gang. Ingen reaktion tredje gang.

Går i bue første gang. Går i lille bue anden gang. Ser til siden tredje gang.

Strakt line væk fra dukken første gang. Går i bue anden og tredje gang

 

Strakt line væk fra dukken mindst to gange

6a
Lyd - skræk

Stopper - kort stop. Ingen undvigelser

Stopper og dukker sig

 

Undvigemanøvre (uden at vende sig bort)

Flygter højst 5 meter (vender sig bort)

 

Flygter mere end 5 meter

6b
Lyd - nysgerrighed

Går frem til pladen, når føreren rører ved pladen. Går ikke frem

Går frem til pladen, når føreren taler til pladen

Går frem til pladen, når føreren står ved pladen

 

Går frem til pladen, når føreren er gået halvt frem

 

Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning

6c
Lyd - afreaktion

Ingen undvige-manøvre

Går i lille bue første gang. Ser til siden anden gang. Ingen reaktion tredje gang.

Går i bue første gang. Går i lille bue anden gang. Ser til siden tredje gang.

Strakt line væk fra pladen første gang. Går i bue anden og tredje gang

Strakt line væk fra pladen mindst to gange

 

7a
Spøgelser - skræk


 

Viser ingen flugttendenser

En eller to flugthandlinger

 

Skifter mellem begyndende flugt og kontrol

 

Flugt eller afbrudt flugt efter momentets første tredjedel

Flygter i linens længde i momentets første tredjedel

7b
Spøgelser - trusler/agressivitet

Ingen trueadfærd

 

En eller to trusselshandlinger i en del eller hele forløbet

Mere end to eller vedvarende trusler i en del af forløbet

 

Mange eller vedvarende trusler med angreb efter den halve afstand

Kraftig trueadfærd med angreb i hele forløbet

 

7c
Spøgelser - afreaktion

Går frem til figuranten, når figuranten er demaskeret. Kommer ikke frem

Går frem til figuranten, når fører taler til figuranten

Går frem til figuranten, når fører står ved figuranten

 

Går frem til figuranten, når fører er gået halvt frem mod figuranten

 

Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning

8
Skarp lyd (skud)

Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol siden uberørt

Reaktionen forsvinder efter de første skud. Afbryder, men genoptager tidligere aktivitet

Tilbageværende uro efter flere skud. Kan ikke genoptage tidligere aktivitet

 

Viser stigende flugttendens efter hvert skud både ved aktivitet og passivitet

 

Flygter under aktivitet. Forlader evt. pladsen